CEL-DP-A0791 - Picanya rescinde el contrato de mantenimiento de los parques por incumplimiento.

Picanya rescinde el contrato de mantenimiento de los parques por incumplimiento.
► Un informe técnico del Director delÁrea de Sostenibilidad, Rehabilitación y Mantenimiento del ayuntamiento ratifica el quebrantamiento de cláusulas.

10/05/2024
A l'informe, segons reconeix l'alcalde Pep Almenar, s'evidencia l'incompliment d'algunes prestacions reflexades a l'actual contracte, així com amb les inspeccions rutinàries en zones d'esplai, establertes en la normativa UNE. Compromís ha sol·licitat en diverses ocasions la rescisió del contracte que, finalment, ha resolt el govern municipal. El regidor de Compromís Guillem Gil critica la demora en l'actuació de l'ajuntament.

Guillem Gil i Puig, Picanyer, És politòleg i analista polític. Regidor del grup polític -Coalició Compromís- a l’Ajuntament de Picanya. Representant titular -o suplent- de diverses Comissions Informatives: Així com titular de la Junta de Portaveus; de la Mesa de contractació de l’Ajuntament i del Consorci d’Aïgues de l’Horta.