CEL-DP-A0792 - De Expociència a les Trobades de escoles en valencià.

De Expociència a les Trobades de escoles en valencià.
► JORNADES EDUCATIVES

12/05/2024
La 16a edició d'Expociència, organitzada per la Universitat de València, seguida per la vesprada, a Picanya, de la XXXVI Trobades d'escoles en valencià, que organitza Escola Valenciana, han congregat a més de 4.000 persones.

Escola valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua és una entitat cívica formada per 26 associacions comarcals i d'àmbit valencià. El principal objectiu de l'entitat és la normalització lingüística en tots els àmbits d'ús de la llengua, amb especial incidència en el sistema educatiu valencià.