CEL-DP-A0794 - Picanya compra una casa en el centro por 600.000 euros.

Picanya compra una casa en el centro por 600.000 euros.
► El nuevo inmueble adquirido cuenta con 1.120 metros cuadrados, patio y almacén. ► El inmueble pertenecia a antiguos exportadores de naranjas.

29/05/2024
L'Ajuntament de Picanya ha augmentat el seu patrimoni adquirint una casa en la Plaça Major. "Ha estat un important treball de gestió que al final ha donat els seus fruits", indica l'alcalde, Pep Almenar. De moment, el govern local no té previst cap ús específic. L'adquisició s'abonarà en tres anualitats de 200.000 euros sense demanar cap crèdit, i s'afegeix a la d'altres edificis com el Motor de Giner o l'Hort de les Palmes.