CEL-GP-A0033 - MARTÍNEZ, Francesc

MARTÍNEZ, Francesc
MARTÍNEZ, Francesc
(Picanya, 1813 - 1895). Pintor.

Deixeble de Francesc Grau, Miquel Parra i Francesc Llàcer. Estudià a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, on va obtenir premis els anys 1837 i 1841, sempre en l’especialitat de flors. En 1847 va ser nomenat acadèmic de pintura. En 1844 supernumerari en la classe de flors. Des de 1849 va ser conserge de l’Acadèmia i participà en exposicions de l’Acadèmia i en altres llocs, sempre amb la pintura de gènere de flors i natures mortes. Diverses obres seues es conserven en el Museu de Belles Arts de la ciutat de València.

Referències

DDAA (2005) “Francisco Martínez”, Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, tom 9, Editorial Prensa Valenciana, València.

PÉREZ SÁNCHEZ, A. (1996) “Francesc Martínez”, Natures mortes i flors del Museu de Belles Arts de València, Consorcis de Museus de la CV, València.