CEL-GP-A0036 - MONTESA CASANOVA, Argimira

MONTESA CASANOVA, Argimira
MONTESA CASANOVA, Argimira
(Picanya, 1888 - ?). Víctima de la dictadura franquista.

Veïna de Picanya es va traslladar a viure a la ciutat de València, al barri del Cabanyal-Canyamelar. Va ser una dona compromesa fortament amb les esquerres, presidenta de la Secció Femenina de les Joventuts Socialistes Unificades, responsable del personal femení de l’Hospital Civil de Requena durant la Guerra Civil. En acabar la contesa la Guàrdia Civil la va detindre a Requena i va ingressar a la presó de dones de València el 27 de juliol de 1940. Condemnada per sumaríssim d’urgència a sis anys i un dia, pel delicte d’auxili a la rebel·lió i per entusiasta de la Causa Roja. Dos anys més tard, el 31 de maig de 1942, va obtindre la llibertat condicional, amb l’informe favorable de la comandancia del puesto del Grau.

Referències

TORRES FABRA, RC. i SIMÓ ROSALENY, A. (2016) La violència política contra les dones (1936-1953), Institució Alfons el Magnànim, València.