CEL-GP-A0042 - RAGA CASABÁN, Consuelo

RAGA CASABÁN, Consuelo
RAGA CASABÁN, Consuelo
(Picanya, 1910 - 1980). Religiosa.

Estudià a les Escoles Públiques de Picanya fins a 1920, i aleshores passà a estudiar a les Franciscanes de Torrent. En 1930 ingressà com a externa en la Pía Unión de Hijas de la Unión Apostólica (actual Congregació d’Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdotal), orde fundat pel sacerdot basc José Pío Gurruchaga en 1927, amb la finalitat d’ajudar en les tasques parroquials d’una comunitat eclesiàstica. Fa els primers vots a Picanya en aquest orde en 1931. En 1940 va fer la professió perpetua. Va viure a la Casa Mare a Irun en 1952. Va fundar, el 20 d’abril de 1952, la Congregació d’Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdotal a Picanya. La casa col·legi té la seu a la plaça Major, número 2. Les primeres activitats d’aquest orde al poble van ser classes de cultura general i després seguiren les de suport a la parròquia com ara catequesi, res del rosari, cor, comunió i visita als malalts.

Referències

M., A. (2002) Él me amó primero, Auxiliares Parroquiales de Cristo Sa- cerdote, Palencia.

MIQUEL, M. (2001) Les edats de la parròquia de la Nostra Senyora de Montserrat de Picanya, Ajuntament de Picanya, col·lecció Pont Vell d’Es- tudis Locals 4, Picanya.