CEL-GP-A0056 - ALEJOS ROCATÍ, Vicent

ALEJOS ROCATÍ, Vicent
ALEJOS ROCATÍ, Vicent
(Picanya, 1920), actor I periodista

Fill d'Amàlia Rocatí Martí i de Vicent Alejos Císcar va ser soci fundador de la PC Tarazona, on va ocupar distints càrrecs de responsabilitat en la Junta Directiva. A més a més tenia una llarga experiència en l'organització, control i gestió de les proves que la penya havia desenvolupat els primers anys. Va ser nomenat president en marc de 1959, ocupant el càrrec fins l'any 1964. Malgrat que sols va assistir a l'escola fins els 9 anys, en què son pare el posà a treballar amb ell al seu magatzem de taronja, pogué en el seu temps lliure estudiar comptabilitat per les nits, cosa que li va servir per a dedicar-se més tard a l'ofici de recaptador de la contribució. Home polifacètic: corresponsal del diari Levante, regidor de l'Ajuntament de Picanya, àrbitre de fútbol, clavari Major de la Sang... Va fer tots els papers de l'auca al teatre de Picanya: director, decorador, tramoista, regidor i, sobretot, actor molt popular en sainets valencians com ara: Dos pardalets i una aguileta o Nelo Bacora, comèdies populars i en llargs monòlegs en la nostra llengua.

Referències

MARTÍ, V. (1978) Núpcies d’argent de la Penya Ciclista Tarazona (1953-1978), Penya Ciclista Tarazona, Picanya.

RAMOS, A. (2007) Ciclisme en la sang. Una història del ciclisme a Picanya, Ajuntament de Picanya, col·lecció Pont Vell d’Estudis Locals 12, Picanya.