Clara-Iris Ramos, Miguel Porlan i Martí Caballero consulten il·lustracions gràfiques

Clara-Iris Ramos, Miguel Porlan i Martí Caballero consulten il·lustracions gràfiques
Clara-Iris Ramos, Miguel Porlan i Martí Caballero consulten il·lustracions gràfiques
05/01/2018
Clara-Iris Ramos i Miguel Porlan, il·lustradors i residents a Barcelona, consulten il·lustracions gràfiques relacionades amb el comerç de la taronja. En aquesta visita han estat acompanyats pel jove Martí Caballero Ramos.