Cristina Navarro lliura al CEL material material elaborat per ella

Cristina Navarro lliura al CEL material material elaborat per ella
Cristina Navarro lliura al CEL material material elaborat per ella
11/12/2015
Cristina Navarro i Babiera, veïna de Picanya, ens ha visitat i ens ha lliurat el seu treball fi de grau "LES COOPERATIVES D'ENSENYAMENT, un model d'empresa diferent" el qual restarà inventariat a la secció de Bibiliografia Local, apartat Educació.