Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1177

Manuel Prósper

Manuel Prósper, front a sa casa al carrer Sant Francesc.
ANY 1944
CEL-AF-A0557

Escola

Escola al carrer Bonavista. Carmen Biot, Ana Moreno i Martí, Teresa, Isabel Martínez, Rosa Navarro, Mercedes Císcar, Consuelo Cubells, Nieves Moret, A…
ANY 1943
CEL-AF-A0558

Escola

Escola al carrer Bonavista. Julia Copoví, Dolores Planells, Amparo Garcés, Francisca Tordera, Josefa Espí, Josefa Soler, Concepción Escribá, Asunción…
ANY 1943
CEL-AF-A0559

Escola

Escola al carrer Bonavista. Carlos Tronch, Manuel Tordera, Francisco Navarro, Bernabé Martí, Elías Serrador, Juan Bautista Almenar, Pascual Tronch, Fr…
ANY 1943
CEL-AF-A1665

Paqui Almenar

Paqui Almenar i Tarazona, Encarna Baixauli i Faustina.
ANY 1943
CEL-AF-A0549

Escola

L'escoleta del carrer Colón, mestra, Consuelo Ricart.
ANY 1942
CEL-AF-A0554

Grup

Motor de la Sang. Fotògraf, tio Alfredo el rellotger, Carmen Tarín, Felipe ( fill del tio Xarlot), Maruja, Ramón i Alfredo Tarín. El gos Juarez.
ANY 1942
CEL-AF-A0553

Grup

Amparín i Pepica Garcés, Maruja Tarín i Vicente Garcés i Baviera
ANY 1942
CEL-AF-A0555

Grup

Alqueria Florentina. Vicente, Amparo, Francisco, Amparín i Encarna Garcés.
ANY 1942
CEL-AF-A1172

Processó

Processó. Festa de la Sang:Nernabé Martí, Jose Martí "Tio Pipa", el Predicador i Francisco Valero.
ANY 1942
CEL-AF-A1171

Veïns

Pura Tordera i Prósper, Cayetana Prósper i una amiga. Final carrer Sant Francesc.
ANY 1942
CEL-AF-A0543

Escola

Escola C/ Bonavista. Carmen Alós, Trinidad Ortí, Pilar Tronch, Dª Elvira, Concha Gil i Gil, Josefa Esteve, Albina Serrador, Josefa Bermell, María More…
ANY 1941
CEL-AF-A0544

Escola

Escola C/ Bonavista. Enrique Gil, Vicente Moret, Bautista Almenar, Francisco Escribá, …?, José Mª Casabán, …?, Salvador Almenar, Manuel Tordera, …?, D…
ANY 1941
CEL-AF-A0548

Familia

Familia Roc. Al centre Josefa Palmero i Blasco (la tia Pepeta la Roca).
ANY 1941
CEL-AF-A0546

Futbol

Futbol al barranc.
ANY 1941
CEL-AF-A1774

Servei Militar

José Ortí, primer per la dreta, al Sahara, fent el Servei Militar.
ANY 1941