CEL-AF-A2170 - Cant timbrat

Cant timbrat
Cant timbrat
Certamen Cant Timbrat villa de Picanya. Fernando Alvarez, Víctor Fuentes, Frco. Cardona, José Almenar, Ciprià Císcar i Remedios Alvarez.