Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2170

Cant timbrat

Certamen Cant Timbrat villa de Picanya. Fernando Alvarez, Víctor Fuentes, Frco. Cardona, José Almenar, Ciprià Císcar i Remedios Alvarez.
ANY 1991
CEL-AF-A2171

Cant Timbrat

Certamen Cant Timbrat Villa de Picanya. J. Manuel Chamorro, Alvaro Zacarés ...¿, i Fernando Alvarez.
ANY 1991
CEL-AF-A2172

Cant timbrat

Certamen Cant Timbrat Villa de Picanya. Manuel Gimenez, Alvaro Zacares, Josep Almenar i Fernando Alvarez.
ANY 1991
CEL-AF-A2173

Cant timbrat

Certamen Cant Timbrat Villa de Picanya. Manuel Gimenez, Alvaro Zacarés, Josep Almenar, Elvira Gimenez i Fernando Alvarez.
ANY 1991
CEL-AF-A2174

Cant timbrat

Certamen Cant Timbrat. David Rodriguez, Anabel López, Elvira Gimenez i Silvia Planells.
ANY 1991
CEL-AF-A2175

Cant timbrat

Certamen de Cant Timbrat Villa de Picanya. Manuel Gimenez, José Serrano, Anabel López i Fernando Alvarez.
ANY 1991
CEL-AF-A2176

Cant timbrat

Certamen de Cant Timbrat villa de Picanya. Valentín Barrero (Jutje), José Carmona, Frco. Triguero, Rosario González i Manuel Gimenez
ANY 1991
CEL-AF-A2177

Cant timbrat

Certamen de cant timbrat villa de Picanya. Victoria Navarro i Faus, ...¿, ...¿, Fernando Alvarez (President).
ANY 1991
CEL-AF-A2178

Cant timbrat

Certamen Villa de Picanya de Cant Timbrat . Manuel Gimenez, José Almenar, Víctor Fuentes i Ciprià Císcar.
ANY 1991
CEL-AF-A1489

Escut

Escut
ANY 1985
CEL-AF-A1015

Familia

Familias. Moreno-Navarro. Almenar-Navarro i Bermell-Navarro.
ANY 1966
CEL-AF-A1014

Noces

Antonio Navarro i Manuela Pastor.
ANY 1966
CEL-AF-A0201

Tren

Trenet de via estreta que unia El Grao i Turís
ANY 1950
CEL-AF-A0523

Imatge de la Mare de Déu

Imatge de la Mare de Déu.
ANY 1940
CEL-AF-A1046

Rafael Lis. Joguet

Rafael Lis
ANY 1940
CEL-AF-A0530

Servei Militar

Servei Militar. José Mª Tarazona i amics.
ANY 1940