CEL-AF-A2178 - Cant timbrat

Cant timbrat
Cant timbrat
Certamen Villa de Picanya de Cant Timbrat . Manuel Gimenez, José Almenar, Víctor Fuentes i Ciprià Císcar.