CEL-AF-A2172 - Cant timbrat

Cant timbrat
Cant timbrat
Certamen Cant Timbrat Villa de Picanya. Manuel Gimenez, Alvaro Zacares, Josep Almenar i Fernando Alvarez.