CEL-AF-A2177 - Cant timbrat

Cant timbrat
Cant timbrat
Certamen de cant timbrat villa de Picanya. Victoria Navarro i Faus, ...¿, ...¿, Fernando Alvarez (President).