CEL-AF-A2176 - Cant timbrat

Cant timbrat
Cant timbrat
Certamen de Cant Timbrat villa de Picanya. Valentín Barrero (Jutje), José Carmona, Frco. Triguero, Rosario González i Manuel Gimenez