El CEL Picanya nova Associació Valenciana

El CEL Picanya nova Associació Valenciana
El CEL Picanya nova Associació Valenciana
07/12/2022
Amb data 10 de juny de 2022, la Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va inscriure en el Registre Autonòmic d'Associacions -unitat territorial de València, Secció PRIMERA- els Estatuts del Centre d'Estudis Locals de Picanya -CEL Picanya-. Previament la documentació presentada estava conformada, a més dels Estatuts, per l'Acta de Constitució de l'Associació, de data 21 d'Abril de 2022 i la relació dels components de la Junta Directiva, constituïda per Alfred Ramos (President), Josep Vicent Fayos (Vicepresident), Joan Tormo Bañuls (Secretari), José García (Tresorer), i Salvadors Mercado, Jaime Ricart, Jordi Català, Mª Victòria Navarro i Amparo Casaban (Vocals).