Reunió amb dos investigadors de Paiporta

Reunió amb dos investigadors de Paiporta
Reunió amb dos investigadors de Paiporta
20/10/2023
Dos investigadors de Paiporta, Vicent Pascual i Xavi Tarazona, amb obra publicada, s'han reunit amb els membres del CEL per tal d'interesar-se pel funcionament i organització de la nostra entitat com ara les diferents seccions i materials patrimonials existents. També han visualitzat la pàgina web del CEL que recull tota l'activitat. Ara, els toca, a tots dos, cercar col·laboradors i col·laboradores i obtenir el suport institucional per crear el futur CEL de Paiporta.