Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A1582

Festes Patronals

Festes Patronals.
ANY 1986
CEL-AF-A1580

Festes Patronals

Festes Patronals. Corporació Municipal i Conseller de Cultura Ciprià Císcar.
ANY 1986
CEL-AF-A1594

Institut

Construcció de l'Institut Enric Valor.
ANY 1986
CEL-AF-A1576

Sala d'Exposicions

Sala d'Exposicions. Corporació Municipal i Conseller de Cultura Ciprià Císcar
ANY 1986
CEL-AF-A1572

Unió Musical de Picanya

Imposició de bandes a la reina i muses de la música. Festa de Santa Cecília
ANY 1986
CEL-AF-A1571

Unió Musical de Picanya

Imposició de bandes a la reina i muses de la música. Festa de Santa Cecília
ANY 1986
CEL-AF-A1545

Camp de futbol

Inauguració camp de futbol. Josep Almenar, alcalde de Picanya.
ANY 1985
CEL-AF-A1544

Camp de futbol

Inauguració camp de futbol. Presideixen Ciprià Císcar, Conseller de Cultura i Josep Almenar, qlcalde de Picanya
ANY 1985
CEL-AF-A1472

Captació contra el càncer

Captació contra el càncer.
ANY 1985
CEL-AF-A1475

Captació contra el càncer

Captació contra el càncer.
ANY 1985
CEL-AF-A1474

Captació contra el càncer

Captació contra el càncer.
ANY 1985
CEL-AF-A1473

Captació contra el càncer

Captació contra el càncer.
ANY 1985
CEL-AF-A1471

Captació contra el càncer

Captació contra el càncer.
ANY 1985
CEL-AF-A1470

Captació contra el càncer

Captació contra el càncer.
ANY 1985
CEL-AF-A1539

Creu de terme

Obres de remodelació de la creu de terme del Camí de València.
ANY 1985
CEL-AF-A1538

Creu de terme

Remodelació de la creu de terme en Camí de València
ANY 1985